bootstrap website templates

Witamy na stronie internetowej Kancelarii Kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego Jana Hambury.

Pomożemy Państwu na terenie całej Polski m.in. jako pełnomocnik w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, jako nadzorca układu lub jako zarządca sukcesyjny. Jan Hambura jest również powoływany oraz wyznaczany jako zarządca przymusowy, syndyk oraz nadzorca sądowy. Jesteśmy w stanie zapewnić Państwu najwyższej jakości usługi, w sytuacjach niecierpiących zwłoki.Jan Hambura - Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny (licencja nr 1325), magister prawa oraz magister ekonomii, w przeszłości zarządzał m.in. spółką produkcyjną zatrudniającą ponad 500 pracowników, posiada również ponad 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Członek Rad Nadzorczych, m.in. spółek notowanych na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jest również starszym wykładowcą Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Posiada zespół długoletnich, zaufanych i sprawdzonych pracowników oraz współpracowników

Informacje dla

Gwarantujemy profesjonalną oraz fachową pomoc w przypadku zagrożenia upadłością, która obejmuje poza wyborem właściwej prawnej ścieżki działania również m.in. aspekty ekonomiczne.

Tym bardziej, że prawo restrukturyzacyjne jest tak skonstruowane, iż przy zaistnieniu i uprawdopodobnieniu przesłanek ku temu (zwłaszcza w przypadku dobrego modelu biznesowego) pozwala na dalsze działanie przedsiębiorstwa, często przez dotychczasowy zarząd i przy utrzymaniu dotychczasowego stanu właścicielskiego.

Gwarantujemy profesjonalną oraz fachową reprezentację Wierzyciela w (przyszłych) postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych (jako pełnomocnik, na takich samych prawach jak adwokat lub radca prawny, lecz z ekskluzywną specjalizacją w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego).

Często Wierzyciele nie korzystają należycie z praw przysługujących im na podstawie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Doradzamy, jak skutecznie i na gruncie prawa wpływać na los danego postępowania, na przykład poprzez ustanowienie Rady wierzycieli. Tak, aby roszczenia Wierzyciela mogły zostać zaspokojone w jak największym stopniu.

Prowadzimy działalność na terenie całej Polski. Ze względu na grono zaufanych i sprawdzonych współpracowników, m.in. ekonomistów, specjalistów od zarządzania oraz rzeczoznawców, jesteśmy w stanie prowadzić również duże postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne jako syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca.

Dodatkowo Kancelaria specjalizuje się w obsłudze upadłości oraz restrukturyzacji ze szczególnym uwzględnieniem wątku transgranicznego, zwłaszcza dotyczącego państw niemiecko- oraz angielskojęzycznych.

Mobirise
HAMBURA

Kancelaria Kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego
(licencja nr 1325) 

ADRESY

ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa

ul. Brodowicza 14/3A
31-518 Kraków

KONTAKT

e-mail:        jan@hambura.pl
tel.:              22 390 62 45 
faks:            22 485 35 50

(Sekretariat jest czynny w dni powszednie od godz. 8-16)